Produkowane przez nas stopy Sn-Pb to spoiwa miękkie, wykorzystywanymi głównie w przemyśle budowlanym i elektrotechnicznym, ale również maszynowym.  Najbardziej popularne i typowe są stopy dwuskładnikowe zawierające 30, 40, 60, 63 i 90 % cyny.

Najczęstsze zastosowania stopów Sn-Pb:

  • lutowanie elementów metalowych
  • tzw. pobielanie elementów drobnych
  • lutowanie połączeń elektrycznych
  • lutowanie zanurzeniowe (kąpielowe)

Produkujemy również stopy Sn-Pb z dodatkiem antymonu, miedzi oraz srebra.