Wszystkie produkowane przez nas stopy cynowe oraz ołowiowe oferujemy również w postaci rozdrobnionej. Taka forma w znaczący sposób ułatwia precyzyjne dozowanie produktu, a także ułatwia jego aplikację do małych i niestandardowych tygli topielnych.

Spoiwo rozdrobnione w ten sposób jest doskonałą alternatywą w stosunku do postaci tzw. kulek występujących powszechnie na rynku – jest tańsze w produkcji, gdyż rozdrobnienie następuje w skutek mechaniczny, a nie na etapie procesu odlewania, a także poszczególne frakcje są mniejsze. Taka forma przygotowania spoiwa zmniejsza również ryzyko niejednorodności stopu, gdyż ze zjawiskiem tym mamy do czynienia tym częściej, im mniejszy jest odlewany poszczególny element.