Wszystkim naszym klientom oferujemy różne metale nieżelazne w postaci pierwotnej, certyfikowanej. Oferujemy cynę i ołów w postaci gąsek lub dowolnie przelanej, antymon w postaci gąsek, cynk w postaci gąsek lub anod kulowych, miedź rozdrobnioną, nikiel w formie płatków, miedź fosforową, kadm, bizmut, ind itp. Pomagamy wszystkim tym, którym nie potrzebne są dostawy na zasadzie pełnych aut. Specjalizujemy się w dostawach drobnicowych, od nawet 1kg do jednej tony.