W prawie każdym procesie produkcyjnym, także metalurgicznym, powstają odpady poprodukcyjne. Nie oznacza to jednak, iż materiał ten jest w całości stracony. Specjalizujemy się w rafinacji wszelkiego rodzaju odpadów takich jak wióry, zgary, ścinki, zlewki itp. potrafiąc przy tym przywrócić im pierwotny skład chemiczny zgodny z obowiązującymi normami. Materiał taki może być ponownie użyty przez klienta jako pełnowartościowy stop tożsamy pierwotnemu.

WAŻNE: Działamy legalnie! Posiadamy zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, z wyraźnym wskazaniem na utratę statusu odpadu podczas procesu recyclingu, które otrzymasz od nas przed rozpoczęciem współpracy. Surowce możemy odebrać własnym transportem zgłoszonym w BDO.